3.639
xếp hạng
9,1

Ngày phát hành

tháng 5 2022

Nhà phát triển

Idle defence được phát triển bởi Neko.

Nền tảng

Trình duyệt web (máy tính để bàn và điện thoại di động)

Hướng dẫn

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo